εύροπος

εὔροπος, -ον (Α)
αυτός που ρέπει, που κλίνει εύκολα («εὔροπον ἅμμα»)
βρόχος που συσφίγγεται εύκολα.
επίρρ...
εὐρόπως (Α)
με ευχέρεια, με ευκολία, καλά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -ροπος (< ροπή), πρβλ. αντί-ρροπος, ισό-ρροπος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ευροπός — Sp Evròpas Ap Ευροπός/Evropos L Š Graikija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • κεὔροπον — εὔροπον , εὔροπος easily inclining masc/fem acc sg εὔροπον , εὔροπος easily inclining neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Evropas — Sp Evròpas Ap Ευροπός/Evropos L Š Graikija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Evropos — Sp Evròpas Ap Ευροπός/Evropos L Š Graikija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.